Home    |       NIC MP     |      Districts Of M.P.     |    Contact Us   
 

 

News Paper Correspondents

 

Name

News Paper Ph.(Off.) Ph.(Res.) Mobile
Sh. Anand Khare Dainik Nav Bharat 224525 - 9425174525
Smt. Kiran Jain Dainik Bhaskar Jabalpur 220481 220600 9425175660
Sh. Om Dubey Dainik Hitwad - 220592 9425175680
Sh. Bijender Aamdare Dainik Jagran - -
Sh. Jitendra Suryvanshi Dainik Nai Dunia 221711 220991221111 9827235612
7869301890
Smt. Manjula Kaushal  Dainik Samwad Kunj 220878 220991
Sh. Harish Rawlani Dainik Lokmat 220993 222454 9425175155
Sh. Ashok Ahuja Dainik Sudur Sandesh 220904 220004 9425175160
Sh. Rajesh Agarwal  Dainik Yashounnati 222721 224737
Sh. Pramod Sharma Sandhya Dalsagar 220689 220688 9425174689
Sh. Vijay Chhangwani Dainik Yugshresth - 224595 9425176084
Sh. Sanjay Singh Dainik JanPaksh - 229562 9425174582
Sh. Ayodhya Vishwakarma Dainik Deshbandhu - 222235
Sh. Wahid Kureshi Jabalpur Express 221946 221227
Sh. Suryaprakash Vishwakarma UNI/varta - 221597 9425842997
Sh. Krishnnandan Shrivastri Dainik Sandhya Prakash, MP Mirror
- - 9425843189
Sh. Brijendra Khare Hindustan Samachar - 222641 8989484041
Sh. Sanjay Agrawal PTI 224410 - 9893523508 9407053330
Sh.Aabid Ansari Raj Express Seoni 221454 - 9425175662

               

Electronic Media

 

Name

Channel Ph.(Off.) Ph.(Res.) Mobile
Sh. Tilaksingh Jatav Sahara T.V. -- - 9424759358
Sh. Prashant Shukla Sadhna and Durdarshan -  216252 9425175891